Teisinės paslaugos

Teisines paslaugas teikiame juridiniams bei fiziniams asmenims, esantiems tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Suteikdami kokybiškas paslaugas mes orientuojamės į ilgalaikių santykių kūrimą, o ne į trumpalaikę komercinę sėkmę.

 1. Juridinių asmenų steigimo dokumentų parengimas, juridinių asmenų steigimas.
 • Konsultuojame steigimo klausimais.
 • Organizuojame visų rūšių juridinių asmenų, filialų bei atstovybių steigimą.
 • Konsultuojame bei ruošiame dokumentus dėl įstatinio kapitalo formavimo, didinimo bei mažinimo.
 • Padedame įregistruoti/išregistruoti įmones ES ir užsienio valstybėse.
 1. Juridinių asmenų pertvarkymas, reorganizavimas, pardavimas, likvidavimas (Lietuvoje).
 • Akciniu bendrovių įstatinio kapitalo didinimo/mažinimo procedūros.
 1. Konsultacijos migracijos klausimais.
 • Konsultacijos užsieniečių darbo ir gyvenimo Lietuvoje klausimais, laikino ir nuolatinio leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo, taip pat užsieniečių įsidarbinimo Lietuvos Respublikoje klausimais.
 • Migracija susijusia su Verslu.
 1. Konsultacijos mokesčių klausimais.
 • Konsultuojame įmonės mokesčių klausimais.
 • Konsultuojame fizinius asmenis mokesčių deklaravimo ir mokėjimo klausimais.

© All Rights Reserverd 2022 - UAB Simple It