Migracijos paslaugos, leidimai gyventi ES ir kitose užsienio šalyse

Esant poreikiui, savo klientams, vystantiems verslą ES, galime tarpininkauti gaunant leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Šalių reikalavimai skirtingi:

ESTIJA

Leidimas laikinai gyventi suteikiamas ekonominės veiklos pagrindu. Asmuo gali investuoti į egzistuojantį ar įsteigtą naują juridinį asmenį, arba veikti kaip individualus verslininkas. Reikalaujamas investicijų dydis ne mažiau kaip 65000 Eurų juridiniam asmeniui arba ne mažiau kaip 16000 Eurų individualiam verslininkui. Investicijomis laikomas nuosavas kapitalas, turtiniai įnašai arba subordinuotos paskolos.

Siekiant leidimo laikinai gyventi, verslas turi būti vykdomas Estijos teritorijoje – įmonė turi aktyviai veikti Estijos rinkoje, mokėti mokesčius, įdarbinti vietinius gyventojus.

LATVIJA

Latvijoje yra keletas būdų gauti leidimą laikinai gyventi:

 1. Nekilnojamojo turto įsigijimas. Tokio turto vertė turi būti ne mažesnė nei 250 000 Eurų.
 2. Subordinuota paskola bankui. Norime atkreipti Jūsų dėmesį , kad tai nėra terminuotas indėlis, kuris draudžiamas valstybės!!! Bendri tokios priemonės kaštai sudaro ne mažiau kaip 305 000 Eurų (280 000 Eurų paskolos suma ir 25 000 Eurų žyminis mokestis).
 3. Investicijos į Latvišką įmonę nuo 35 000 Eurų.
 4. Įsidarbinimas Latviškos bendrovės valdyboje ar taryboje, jei mėnesinis darbo užmokestis ne mažesnis negu 1368 Eurai ir įmonė sumoka ne mažiau kaip 14 300 Eurų mokesčių per metus.

LIETUVA

Verslo migracija Lietuvoje galima, kai pretendentas į leidimą laikinai gyventi yra:

 • Lietuviškos įmonės akcininkas  ar / ir  direktorius,
 • yra įmonės dalyvis, turintis teisę jos vardu sudaryti sandorius,
 • yra AB ar UAB akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių akcijų vertė yra ne mažiau kaip 1/3 bendrovės įstatinio kapitalo.
 • Pretendentas į leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje privalo pateikti savo valstybėje išduotą pažymą apie teistumą.

Įmonė privalo tūrėti:

 • galiojantį kelionės dokumentą (pasą);
 • leidimą laikinai gyventi;
 • vieną nuotrauką, atitinkanti asmens amžių;
 • įmonės įsteigimo ar įsigijimo dokumentus bei įstatus (nuostatus);
 • verslo planą;
 • dokumentus, patvirtinantys, kad įmonė ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo pagal verslo planą vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje (ūkinę komercinę veiklą patvirtinančios sutartys, šios įmonės banko sąskaitos išrašas, metinė pelno mokesčio deklaracija, patalpų nuomos sutartis ar pan.);
 • dokumentus, patvirtinančius, kad įmonėje visą darbo laiką dirba Lietuvos Respublikos, kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai , kuriems mokamas mėnesinis darbo užmokestis bendrai sudaro ne mažiau kaip 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžius (darbo sutartys su šiais asmenimis);
 • dokumentus, patvirtinančius, kad įmonės nuosavo kapitalo (ne AB ar UAB atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 tūkstančius eurų (pavyzdžiui, įmonės tarpinė finansinė ataskaita (balansas ar nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita)), iš kurių ne mažiau kaip 14 tūkstančių eurų užsieniečio investuotos lėšos ar kitas turtas;
 • dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis yra įmonės vadovas arba yra AB ar UAB akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo (pvz., AB ar UAB akcininkų sąrašas);
 • dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis turi pakankamai lėšų ir (ar) gauna reguliarių pajamų (pvz., darbo sutartis), kurių pakanka pragyventi Lietuvos Respublikoje;
 • užsienio valstybių, kuriose užsienietis lankėsi ir (ar) gyveno turimo leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu, sąrašą;

Kreipkitės į mus ir mes suteiksime jums išsamesnę informaciją.

© All Rights Reserverd 2022 - UAB Simple It