Pridedami failai:


Patvirtinkite tapatybę:


Apie mus

UAB „Anra Investicija“ įsteigta 2008 metais, aktyvią veiklą vykdo nuo 2009 metų.

Pagrindinė mūsų  įmonės  veikla – įmonių  registravimas Europoje,  tame  tarpe  Lietuvoje,  buhalterinės apskaitos teikimas, juridinės  paslaugos.

UAB „Anra Investicija“   bendradarbiauja su registratoriais, finansinėmis ir juridinėmis kompanijomis   Kanadoje, JAV, Honkonge, Singapūre o  taip  pat  Europoje. Mūsų  įmonė gali  pasiūlyti  banko  sąskaitų atidarymą  Europos ,  o  taip  pat  Sent Vincento ir Grenadinų  bankuose.

Sukaupta  darbo patirtis , kvalifikuoti  darbuotojai  bendradarbiaudami su partneriais ne  tik   Europoje  , padės Jums pasiekti užsibrėžtų tikslų. Mes saugome ir gerbiame Klientą, todėl  stengiamės   kokybiškai  ir  laiku atlikti  savo  darbą. Brangindami savo darbą ir laiką, remdamiesi abipusės pagarbos principu, visada atsižvelgiame į kliento pageidavimus bei savo galimybes.

Mes visada esame pasirengę bendradarbiauti. Jūs galite tikėtis iš mūsų operatyvumo, supratingumo ir pagalbos, bet kuriuo rūpimu klausimu. Taip pat patarsime, kurio banko teikiamų paslaugų komplektas yra tinkamiausias Jūsų verslui bei atsiskaitymams vykdyti.

Turime vieną tikslą – suteikti aukščiausios kokybės paslaugas, kurios atitinka kliento lūkesčius. Teikdami savo paslaugas remiamės konfidencialumo, lankstumo, pasitikėjimo, aukštos kokybės, individualumo, ir moralės principais.

Paslaugos

Banko sąskaitų atidarymas ES ir kitose užsienio šalyse

Įmonių registravimas ES ir kitose užsienio šalyse

Migracijos paslaugos, leidimai gyventi ES ir kitose užsienio šalyse

Įmonių registravimas tikslinėse teritorijose

Buhalterinės ir audito paslaugos

Įmonių valdymas ir administravimas

Teisinės paslaugos

Draudimo paslaugos

Rėmimas

Laisvosios ekonominės zonos Lietuvoje

Agentams ir tarpininkams

Susisiekite

Šiuo  metu vis  aktualesnė  ir sudėtingesnė banko  sąskaitų atidarymo  paslauga.  UAB „Anra Investicija“  gali padėti  Jums  atsidaryti banko sąskaitą Europos Sąjungos (ES) ir kitose užsienio šalyse.

Tarpininkaujant  su  įvairių  šalių bankais galime  pasiūlyti sąskaitų atidarymą:

 • fiziniams asmenims ;
 • juridiniams asmenims (lietuviškoms ir užsienio kompanijoms).

Konsultuojame apie bankų produktus, įkainius, procedūras  ir reikalaujamą dokumentaciją.

Bendradarbiaujame  su  bankais , kuriuose sąskaitų atidarymas  gali  vykti ir  distanciniu būdu ( nevykstant į banko būstine). Mūsų  darbuotojai  nuolat atnaujina informaciją, susijusią su šia paslauga.

Visuose  bankuose  valdymas  vyksta internetinės bankininkystės pagalba, aptarnavimas vyksta   anglų ir/ar rusų kalbomis.

ĮMONIŲ  STEIGIMAS  ES

UAB Anra Investicija tarpininkauja steigiant bendroves Lietuvoje, Baltijos šalyse, Europos Sąjungoje ir kitose valstybėse.  Skirtingos valstybės ir skirtingi įmonių juridiniai statusai sukuria galimybes kuo palankesnėmis sąlygomis vykdyti komercinę veiklą.  Jeigu jūs planuojate pradėti verslą, plėstis į kitas rinkas ar restruktūrizuoti veiklą, kreipkitės į mus ir mes padėsime rasti optimalų sprendimą.

 

Šalys, kuriose registruojamos įmonės:

Esant poreikiui, savo klientams, vystantiems verslą ES, galime tarpininkauti gaunant leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Šalių reikalavimai skirtingi:

ESTIJA

Leidimas laikinai gyventi suteikiamas ekonominės veiklos pagrindu. Asmuo gali investuoti į egzistuojantį ar įsteigtą naują juridinį asmenį, arba veikti kaip individualus verslininkas. Reikalaujamas investicijų dydis ne mažiau kaip 65000 Eurų juridiniam asmeniui arba ne mažiau kaip 16000 Eurų individualiam verslininkui. Investicijomis laikomas nuosavas kapitalas, turtiniai įnašai arba subordinuotos paskolos.

Siekiant leidimo laikinai gyventi, verslas turi būti vykdomas Estijos teritorijoje – įmonė turi aktyviai veikti Estijos rinkoje, mokėti mokesčius, įdarbinti vietinius gyventojus.

LATVIJA

Latvijoje yra keletas būdų gauti leidimą laikinai gyventi:

 1. Nekilnojamojo turto įsigijimas. Tokio turto vertė turi būti ne mažesnė nei 250 000 Eurų.
 2. Subordinuota paskola bankui. Norime atkreipti Jūsų dėmesį , kad tai nėra terminuotas indėlis, kuris draudžiamas valstybės!!! Bendri tokios priemonės kaštai sudaro ne mažiau kaip 305 000 Eurų (280 000 Eurų paskolos suma ir 25 000 Eurų žyminis mokestis).
 3. Investicijos į Latvišką įmonę nuo 35 000 Eurų.
 4. Įsidarbinimas Latviškos bendrovės valdyboje ar taryboje, jei mėnesinis darbo užmokestis ne mažesnis negu 1368 Eurai ir įmonė sumoka ne mažiau kaip 14 300 Eurų mokesčių per metus.

LIETUVA

Verslo migracija Lietuvoje galima, kai pretendentas į leidimą laikinai gyventi yra:

 • Lietuviškos įmonės akcininkas  ar / ir  direktorius,
 • yra įmonės dalyvis, turintis teisę jos vardu sudaryti sandorius,
 • yra AB ar UAB akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių akcijų vertė yra ne mažiau kaip 1/3 bendrovės įstatinio kapitalo.
 • Pretendentas į leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje privalo pateikti savo valstybėje išduotą pažymą apie teistumą.

Įmonė privalo tūrėti:

 • galiojantį kelionės dokumentą (pasą);
 • leidimą laikinai gyventi;
 • vieną nuotrauką, atitinkanti asmens amžių;
 • įmonės įsteigimo ar įsigijimo dokumentus bei įstatus (nuostatus);
 • verslo planą;
 • dokumentus, patvirtinantys, kad įmonė ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo pagal verslo planą vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje (ūkinę komercinę veiklą patvirtinančios sutartys, šios įmonės banko sąskaitos išrašas, metinė pelno mokesčio deklaracija, patalpų nuomos sutartis ar pan.);
 • dokumentus, patvirtinančius, kad įmonėje visą darbo laiką dirba Lietuvos Respublikos, kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai , kuriems mokamas mėnesinis darbo užmokestis bendrai sudaro ne mažiau kaip 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžius (darbo sutartys su šiais asmenimis);
 • dokumentus, patvirtinančius, kad įmonės nuosavo kapitalo (ne AB ar UAB atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 tūkstančius eurų (pavyzdžiui, įmonės tarpinė finansinė ataskaita (balansas ar nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita)), iš kurių ne mažiau kaip 14 tūkstančių eurų užsieniečio investuotos lėšos ar kitas turtas;
 • dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis yra įmonės vadovas arba yra AB ar UAB akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo (pvz., AB ar UAB akcininkų sąrašas);
 • dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis turi pakankamai lėšų ir (ar) gauna reguliarių pajamų (pvz., darbo sutartis), kurių pakanka pragyventi Lietuvos Respublikoje;
 • užsienio valstybių, kuriose užsienietis lankėsi ir (ar) gyveno turimo leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu, sąrašą;

 

Kreipkitės į mus ir mes suteiksime jums išsamesnę informaciją.

Lietuvos įstojimas į Europos sąjungą įnešė daug pasikeitimų į verslo struktūrą ir verslo vedimo principus, išplėtė galimybes pasirinkti įmonės registravimo šalį, kiekvienos kurių įstatymai yra skirtingi.

UAB „Anra investicija“ padeda atidaryti įmones paklausiausių jurisdikcijų rinkose.

Tikslinių teritorijų įmonės

Tikslinės teritorijos (Ofšorinės jurisdikcijos) – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1B1CE0F6FEA0 .

Šiandien klasikiniais ofšorais laikomos šalys ir teritorijos, kurių įstatymai leidžia registruotoms jose bendrovėms netaikyti pelno mokesčio. Įmonės registravimas ofšorinėje zonoje duoda žymių verslo valdymo privalumų ir leidžia savininkui legaliai optimizuoti mokesčius. Tačiau įmonės, registruotos ofšorinėse ir žemų mokesčių zonose, privalo laikytis registracijos šalies įstatymų ir verslo taisyklių. Privalumai, kurie suteikiami daugumoje tikslinių teritorijų, yra patrauklūs bet kuriai veiklos sričiai: kompanijai nereikia pateikti kasmetinės finansinės ataskaitos, mokėti pelno mokesčio registracijos šalyje, taip pat tokia kompanija suteikia savininkui tam tikrą anonimiškumą. Tačiau norime atkreipti jūsų dėmesį, kad anonimiškumo įvardintose teritorijose lieka vis mažiau. Ypatingai daug pasikeitimų yra populiariose Britų Mergelių Salų ir Seišelių teritorijose registruotoms įmonėms.

Onšorinės įmonės

Onšorinės įmonės (iš anglų kalbos „Kranto teritorijoje“) – teisinis terminas, reiškiantis finansini centrą, kuriame nėra mokestinių lengvatų, nepaisant to ar įmonė vykdo veiklą tame rajone, ar už jo ribų. Tai įprasta įmonė tradicinių mokesčių jurisdikcijose. Tarptautinėje erdvėje onšorinė teritorija naudojama siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo, norint pabrėžti įmonės solidumą. Vienoje jurisdikcijoje, gali būti registruojamos kaip ofšorinės taip ir onšorines įmonės. Onšorinėmis laikomis tos įmonėms, kurios yra registruotos pagal specialius įstatymus, reglamentuojančius bendrovės veiklą. Tam tikrais privalumais gali naudotis įmonės, registruojamos Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose, Singapūre.
Maloniai prašome kreiptis į mus dėl ofšorinių ar onšorinių įmonių registravimo. Mes pasistengsime rasti sprendimą, kuo geriausiai atitinkantį jūsų poreikius ir lūkesčius.

UAB „Anra Investicija“ teikia buhalterinės apskaitos ir audito paslaugas

Buhalterinė apskaita bei konsultacijos teikiamos vadovaujantis LR įstatymais, verslo apskaitos standartais, Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos ar Europos sąjungos teisės aktais.
Mūsų teikiamos buhalterinės apskaitos paslaugos apima visą Jūsų įmonės finansų tvarkymą bei reguliavimą.  Ypatingą dėmesį skiriame teikiamų paslaugų kokybei ir tikrai rūpinamės savo klientais, sieksime pateisinti jūsų lukesčius.

Buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos – nuo pirminių dokumentų apdorojimo iki  ataskaitų rengimo ir pateikimo. Taip pat galime sutvarkyti apleistą apskaitą už praėjusius laikotarpius, šią paslaugą atliekame nuo pirminių apskaitos dokumentų apdorojimo iki patikslintų ataskaitų parengimo ir pateikimo atitinkamoms institucijoms bei vadovams.

Apskaita:

 • Pirkimo ir pardavimo sąskaitų registravimas;
 • Banko operacijų registravimas;
 • Kasos operacijų registravimas;
 • Ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaita;
 • Skolų apskaita;
 • Atskaitingų asmenų apskaita;
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas apskaitoje;
 • Deklaracijų ir ataskaitų kontroliuojančioms valstybinėms institucijoms rengimas ir pateikimas;
 • Metinė finansinė atskaitomybė;
 • Ataskaitos įmonės vadovybei;
 • Tarpininkavimas PVM  kodui

Ppapildomas paslaugas :

 • Personalo dokumentų rengimas (darbo sutarčių, įsakymų, pažymų ir pan.);
 • Apleistos apskaitos sutvarkymas:
 • Tarpininkavimas PVM kodui gauti.

Planų moduliai // įkainiai:

Rodyti daugiau

ĮMONIŲ ADMINISTRAVIMO IR  VALDYMO  PASLAUGOS :

 • Įmonės veiklos planavimas ir organizavimas;
 • Informacijos ir dokumentų valdymas;
 • Įmonės personalo administravimas;
 • Susitikimų , posėdžių organizavimas;
 • Projektų administravimas;
 • Vidinės ir išorinės informacijos valdymas;
 • Korespondencijos bei elektroninių ir tradicinių dokumentų  rengimas ir tvarkymas;
 • Darbuotojų duomenų banko kaupimas;
 • Duomenų analizės atlikimas;
 • Priėmimų, susitikimų organizavimas ir juose  dalyvavimas  esant būtinybei;
 • Ryšių su partneriais koordinavimas;
 • Atstovavimas įmonei pagal vadovo nurodymus ir savo kompetenciją;
 • Personalo atrankos organizavimas;
 • EORI kodo  gavimas;
 • Pašto adreso suteikimas korespondencijai gauti.

Teisines paslaugas teikiame juridiniams bei fiziniams asmenims, esantiems tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Suteikdami kokybiškas paslaugas mes orientuojamės į ilgalaikių santykių kūrimą, o ne į trumpalaikę komercinę sėkmę.

 

 1. Teisinės paslaugos juridiniams ir fiziniams asmenims.
 • Konsultuojame  sutarčių sudarymo, vykdymo, nutraukimo,  pakeitimo, papildymo, priedų rengimo
 • Ruošiame įvairių tipų sutartis.

 

 

 1. Juridinių asmenų steigimo dokumentų parengimas, juridinių asmenų steigimas.
 • Konsultuojame steigimo klausimais.
 • Organizuojame visų rūšių juridinių asmenų, filialų bei atstovybių steigimą.
 • Konsultuojame bei ruošiame dokumentus dėl įstatinio kapitalo formavimo, didinimo bei mažinimo.
 • Padedame įregistruoti/išregistruoti įmones ES ir užsienio valstybėse.

 

 1. Juridinių asmenų pertvarkymas, reorganizavimas, pardavimas, likvidavimas (Lietuvoje).
 • Akciniu bendrovių įstatinio kapitalo didinimo/mažinimo procedūros.

 

 1. Konsultacijos migracijos klausimais.
 • Konsultacijos užsieniečių darbo ir gyvenimo Lietuvoje klausimais, laikino ir nuolatinio leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo, taip pat užsieniečių įsidarbinimo Lietuvos Respublikoje klausimais.
 1. Konsultacijos mokesčių klausimais.
 • Konsultuojame įmonės mokesčių klausimais.
 • Konsultuojame fizinius asmenis mokesčių deklaravimo ir mokėjimo klausimais.
 • Pildome mokesčių deklaracijas, prašymus, pranešimus.

 

 1. Konsultacijos darbo teisės klausimais.
 • Ruošiame dokumentus, naudojamus įvairiuose darbo santykiuose:  individualias darbo sutartis,  kolektyvines sutartis,  darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus,  pareiginius nuostatus,  darbo tvarkos taisykles,   materialinės atsakomybės sutartis, užsienio piliečių įdarbinimui reikalingus dokumentus. Rengiame kitus, darbo santykius reglamentuojančius dokumentus:  susitarimus dėl darbo sutarties nutraukimo, kitus darbuotojo ir darbdavio susitarimus.

 

UAB „Anra Investicija“ partneris UADBB „Aukštaitijos Draudimo Brokeris“ teikia visas draudimo paslaugas:

 

 • Įvertina draudimo riziką, surenka draudimo pasiūlymus iš draudimo bendrovių ir apibendrina juos Klientui, sudaro draudimo sutartis;
 • Konsultuoja klientus, valdo draudimo portfelį, ruošia rekomendacijas rizikos sumažinimui;
 • Administruoja draudimo sutartis (nutraukimas, performinimas, pratęsimas ir t.t.) ir draudimo įmokas;
 • Konsultuoja telefonu Klientui patogiu metu;
 • Klientui paprašius – pateikia išsamesnę informacijos apie draudimo bendroves ir draudimo rinką.

UAB „Anra investicija“ remia Plungės vaikų krepšinio komandą.

komanda

organizuoja kasmetinius šaškių turnyrus.

saskes saskes1

Lietuvoje yra dvi laisvosios ekonominės zonos, išdėstytos ekonomiškai svarbiuose šalies regionuose. Laisvosios ekonominės zonos turi sukurti palankias sąlygas verslo plėtrai, suteikiant paruoštus veiklai plotus su išvystyta materialine ir teisine infrastruktūra, papildomomis paslaugomis ir mokesčių lengvatomis. Laisvosios ekonominės zonos egzistuos iki 2019 metų.

Klaipėdos LEZ yra multimodalinio transporto centro tinklo dalis. Jos dydis – 200 hektarų.

Klaipėdos LEZ užima strateginę vietą, kuri idealiai tinka kompanijoms, siekiančioms perkelti ar plėsti gamybą, sukurti skirstymo centrus bei minimizuoti logistikos problemas.

Kauno LEZ yra antrajame pagal dydį Lietuvos mieste ir viename iš didžiausių Baltijos šalių pramonės centrų. Planuojama, kad Kauno LEZ taps viena iš didžiausių laisvųjų ekonominių zonų Baltijos šalyse. Jos dydis – 500 hektarų.

Norint gauti teisę dirbti Lietuvos LEZ reikia atlikti ne mažesnę nei 1 mln. Eurų investiciją į Lietuvos ekonomiką (kompanijos kapitalizacija – aktyvai ir apyvarta, turi būti ne mažesni nei 1 mln. Eurų).

Laisvosiose ekonominėse zonose skatinamas sekančių komercinių veiklų vystymas: dujų, vandens ir elektros energijos tiekimas; statyba; mažmeninė ir didmeninė prekyba; viešbučių ir restoranų verslas; transportas ir logistika; nekilnojamojo turto verslas; švietimas ir sveikatos apsauga; leidybos verslas; aptarnavimo sferos verslas; tabako gaminių gamyba.

Laisvosiose ekonominėse zonose nėra pelno mokesčio pirmus 6 veiklos metus ir taikoma 50 procentų lengvata pelno mokesčiui sekančius 10 metų. Žemės mokesčiui visą veiklos laiką taikoma 50 procentų nuolaida. Netaikomas dividendų mokestis užsienio investuotojams bei nekilnojamojo turto mokestis.

Lietuvos ir užsienio kompanijos, nusprendusios plėsti savo veiklą Lietuvos rinkoje, gali naudotis ES struktūrinių fondų parama. Finansinė parama yra teikiama trijų kategorijų projektams, pateiktiems valstybinių ar privačių pretendentų: visuomeniniai projektai, investiciniai verslo projektai ir mokslinių tyrimų kompanijos bei technologiniai vystymo projektai.

 

Siekiant sukurti platų įmonės partnerių tinklą, remdamiesi agento ar parterio sutartimi, siūlome komisinį atlygį už žemiau pateiktas paslaugas:

 • Europinių įmonių pardavimą;
 • Banko sąskaitų atidarymą;
 • Leidimo laikinai gyventi gavimą (migracinės paslaugos)
 • Paslaugų paketo pardavimą ( įmonė + leidimas laikinai gyventi)

Sąlygos, kurios būtinos, siekiant sudaryti agento ar partnerio sutartį:

 • Agentų, partnerių skaičius nėra ribojamas.
 • Agentu, partneriu gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys;
 • Agentas, partneris turi būti komunikabilus bei turėti atitinkamą kvalifikaciją ir patirtį.
 • Agentui, partneriui privaloma dalyvauti mokamuose kursuose mūsų įmonėje, po kurių išrašomas sertifikatas leidžiantis verstis įmonės agento, partnerio veikla.

Kainos

Žemiau pateikiamos UAB „Anra Investicija“ įmonių registravimo, banko sąskaitų atidarymo, migracijos paslaugų ir kitų paslaugų kainos pagal šalis. Pasirinkite Jus dominančią šalį.

 

Bendra vertė - 0 EUR

Partneriai

AndumPark

DHL

LoyalBank

ValartisGroup

DanskeBank

AndumFinance

Naujienos

Kontaktai

UAB „Anra Investicija“
Naugarduko g. 100-606, Vilnius, LT-03160, Lietuva
Tel.: +370 5 231 12 72 /// +370 5 231 12 73
Fax.: +370 5 231 11 34
El. paštas: info@anrainvesticija.eu
Skype: anra_investicija

Susisiekite